Popular Posts

Wednesday, January 17, 2018

पुण्यश्लोक अहील्याबाई होळकर यांच्यावरील व्याख्यान...

व्याख्यान बघिण्याकरीता खालील लिंक वर क्लीक करा
https://youtu.be/7BeJDW6aTjA

No comments:

Post a Comment

तुम्हाला हे वाचायला आवडेल...

निरागस प्रेम...

   "प्रेमाच नात हे रक्ताच्या नातापेक्षा मोठ असत" हे नेहमीच म्हटल्या जात. पण समाजामध्ये जगत असताना हे खरच वाक्य सत्यात उतरत का?...