मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

December, 2017 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक कर्जबाजारी...

महाराष्ट्रात कोणताही नागरिक हा कर्जमुक्त नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकावर ४० हजार रुपये कर्ज आहे.
       महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकावर स्वताचे वयक्तिक कर्जा व्यतिरिक्त शासनाने घेतलेल्या कर्जाचे प्रत्येक नागरिकावर ४० हजार रुपये कर्ज आहेे.
.
सौजन्य: ABP MAZA